Pääkaupunkiseudulla toimiva maanrakennusyritys KuCa Kaivaa Oy

On luottanut WorkTable-sovellukseen jo maaliskuusta lähtien. Muun muassa sade- ja salaojajärjestelmiä, maisemointeja ja piharemontteja toteuttava sekä viisi henkilöä työllistävä yritys on saanut sovelluksen ansiosta sekä ajallista että taloudellista hyötyä.

Olen monet kerrat kehunut tätä ihan taivaan lahjaksi. Aikaisemmin kun työmaa valmistui, saattoi mennä kaksikin viikkoa, että kaikki kuormakirjat, tositteet, liput ja laput oli koossa ja sain alkaa edes harkita laskun tekoa. Mutta nyt kun kaikki kirjataan suoraan järjestelmään, niin laskun voi lähettää heti halutessaan. Käytin myös aiemmin laskijaa laskujen tekoon, mutta sovelluksen ansiosta voin tehdä laskut tänä päivänä itse,

yrittäjä Camilla Kuivalainen kertoo.

Valtaosa KuCa Kaivaa Oy:n asiakkaista on yksityisasiakkaita. Heille on laadukkaan työnjäljen lisäksi tärkeää, että budjettia pystyy seuraamaan. Projektien edetessä työmailla herää usein lisätyötoiveita, joista syntyvät kustannukset asiakas voi vaivattomasti tarkistaa sovelluksen koostamasta yhteenvedosta. WorkTablen avulla on helppo pitää yritystoiminta läpinäkyvänä.

Sovelluksessa näkyy selkeästi eriteltynä työmaakohtainen kokonaissumma, joka on helppo näyttää ja lähettää kuitattavaksi asiakkaalle. Yritysilmeemme on aina ollut avoin, mutta nyt se on jopa entistä avoimempaa tämän systeemin ansiosta,

Camilla kehuu.